1.Кои сме ние.
Dental-flowers e амбулатория за първична медицинска помощ-индивидуална практика по дентална медицина,представлявана от д-р Аглика Велева.
Адрес на практиката кв.Лозенец,ул.Кричим 2ет.2.Адрес на управление-ул.М.Томпсън,бл.108,ап.6.
Тел.0887613290
Ел.поща aglika_veleva@abv.bg

2.Какво са лични данни.
Всички данни,които могат да се свържат с дадено лице-имена,ЕГН,адрес,телефон,мейл и др.

3.За какво са нужни.
-за целите на предоставяните от мен услуги-имена,телефон,ел.поща
-за издаване на фактури-имена,адрес,ЕГН
-във връзка с отчет в НЗОК-имена,адрес,ЕГН

4.Кой ги събира-единствено д-р Аглика Велева.

5.На кого се предават и колко време се съхраняват
Сроковете за обаботка и съхранение са съобразени с конкретните цели,за които се събират и са определени от закона
-лични данни,свързани със счетоводна документация-съхраняват се 10г.и се предава на счетоводителя
-л.данни във връзка с НЗОК-5г
-л.данни във връзка с предоставяните от мен услуги-за проследяване резултати от лечението и определяне на проф.прегледи-3г.

6.Как се съхраняват тази информация
-данните на хартиен носител се съхраняват в заключено помещение
-данните на електроннен носител-с парола,потребителско име и сертифицирана антивирусна програма.
7.Какви са вашите права във връзка с вашите лични данни.

Имате право на
-достъп по всяко време до обработваните от нас л.данни
-правото да поискате корекция при настъпила промяна
-правото да поискате да бъдат унишожени,в случай че е отпаднало законовото основание за обработката им
-павото да ви бъдат предоставени