Първо посещение

Първо посещение в стоматологичния кабинет на доктор Велева в Лозенец

Първото посещение при зъболекар обикновено е дълго отлагано и свързано със страх и много въпроси. Консултацията в кабинета е безплатна.

Целта е да се запознаем, да обсъдим вашите проблеми и възможните решения. Обяснява се всяка една манипулация, материалите, които ще използваме, цената им и продължителността на лечението.

Зная, че е важно да сте сигурни че сте направили правилния избор, щом се касае за вашето здраве, време и средства.

ЗАПАЗИ ЧАС СЕГА