Поставяне на корони и мостове

Поставяне на корони и мостове

В случаите, когато голяма част от зъба липсва вследствие на кариес или счупване, или е оцветен или умъртвен, се налага да бъде покрит с корона.

Короните могат да бъдат изработени от:

  • метал
  • метало-керамика
  • злато-керамика
  • чист порцелан
  • цирконий

Особено важно е зъбът да бъде прецизно изпилен с т.нар.праг, който гарантира точното прилягане на короната към зъба и венеца. При старите корони, изработени без праг често се получава дразнене на венеца от короната и възпалението му.

Коронките от чист порцелан и цирконий са с отлични естетични качества. Тъй като при тях няма метална основа, както е при метало-керамичните корони, те имат прозрачност, еднаква с тази на естествения зъб. В същото време имат същата здравина както на металокерамичните корони. Друго тяхно предимство е, че не оцветяват венеца и са подходящи при пациенти алергични към метали.

ЗАПАЗИ ЧАС СЕГА